Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Vyplněním formuláře na webu udělujete souhlas Monice Slováčkové , se sídlem Mořina 185, 26717, IČ: 06900593 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • další údaje potřebné k výkonu konkrétní spolupráce

2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, kdy bude nabízet své služby.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@vamonika.cz, odhlášením na odkazu, který je uveden v každém emailu nebo dopisem na kontaktní adresu společnosti Karlštejnská 10/28, Praha 5, 15800.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, mě můžete požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně i kompletní výmaz těchto údajů.Aktualizováno 17. dubna 2018.